Nitelikli eleman, sektörü geleceğe taşıyacak

Coğrafi yapısı sebebiyle kara, deniz ve hava taşımacılığının önemli bir noktasında yer alan Türkiye’de, lojistik sektörünün gelişmesiyle beraber “İnsan Kaynakları”(İK) ihtiyacı da zaman ilerledikçe önemi de her geçen gün artıyor. Yetkililer, Türkiye’nin uluslararası lojistik üs olma yolunda hızla ilerlediğini ve buna bağlı olarak sektörün iyi yetişmiş, nitelikli insan gücüne ihtiyaç duyacağını belirtiyor. Lojistik firmaları ise nitelikli, eğitimli çalışana ihtiyaç duydukları konusunda görüş birliği yaparken, işe alım sırasında tercihlerini uluslararası deneyime açık ve yabancı dil yetisine sahip adaylardan yana kullandıklarının altını çiziyor. Öte yandan insan kaynakları sitesi Jobnak.com’un lojistik sektöründeki insan kaynakları raporuna göre, en çok “Operasyon Uzmanı” pozisyonu aranırken, en çok başvuru alan pozisyon “Satış ve Pazarlama Uzmanı” oldu. En fazla ilan yayınlanan şehirlerin başında ise İstanbul yer alıyor.

Türkiye’nin lokomotifi

Raporu değerlendiren Jobnak İnsan Kaynakları Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Baysal, lojistik sektörünün Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden biri olduğunu söyledi. Baysal, Türkiye’nin Avrupa, Asya ve Afrika kıtaları arasında uluslararası lojistik üs olma yolunda hızla ilerlediğini, bu nedenle sektörün iyi yetişmiş, nitelikli insan gücüne ihtiyaç duyduğunun da altını çizdi. Lojistik sektöründe işverenlerin, firmayı başarıyla temsil edebilecek lojistik alt yapısına sahip genç ve dinamik çalışanları istihdam etmek istediklerini dile getiren Baysal, lojistik sektöründe çalışmak isteyen kişilere sektörün herhangi bir alanında uzmanlaşmalarını öneriyor. Lojistikle ilgili 30’a yakın üniversitede eğitim verildiğini anlatan Baysal, işverenlerin sektörde çalıştırılmak üzere deneyimli, eğitimli ve yabancı dil bilen çalışanlara ihtiyaç duyduğunun önemine ayrıca vurgu yaptı.

Lojistikte erkek üstünlüğü
Bir diğer insan kaynakları sitesi lojistikcv.com’un datasında 310 bin 747 aday bulunuyor. 657 firmanın 830 ilanla yer aldığı sitede en çok başvuru yapılan bölümlerin başında yüzde 22.78 ile lojistik geliyor. Lojistiği yüzde 18.47 ile uluslararası taşımacılık pozisyonu takip ederken, en çok başvuru yapılan 3’üncü bölüm ise yüzde 17.91’lik oranıyla nakliyat. Diğer yandan işverenler tarafından verilen ilanlara bakıldığında ise ilk sırada yüzde 11.20’yle satış ve pazarlama bölümü yer aldı. İş başvurusu yapan adayların satış bölümüne başvuru oranının yüzde 9’da kalması sektörde satış-pazarlama alanında bir boşluğun olduğunu gösterdi. İş başvurusunda bulunan adayların cinsiyet dağılımlarına bakıldığında ise erkek adayların gözle görülür bir üstünlüğü göze çarpıyor. Başvuranların yüzde 62.46’sını erkek, yüzde 37.54’ünü de kadın adaylar oluşturuyor.

Alışan Grup İdari İşler Direktörü Ayhan Özekin

 

Büyüyen ve yeni alanlarda yatırım yapan dinamik bir firma olarak yeniden yapılanma hayatımızın her anında var olan bir olgu. İK bölümü olarak, şirketimizin özellikle uzman ve şef düzeylerinden başlamak üzere personelin gelişimini ve performansını yakinen takip ediyor ve koordinasyon toplantılarında, birim amirleriyle bu konularda bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Dolayısıyla şirket içersinde yeni oluşan ya da çeşitli gerekçelerle boşalmış bir pozisyon söz konusu olursa, öncelikle bu pozisyonu şirket içerisinden doldurabilecek adayımız olup olmadığına bakıyor ve varsa önce ilgili departman amirlerine sonra da yönetime öneri götürerek, uygun bulunan atama ve terfileri gerçekleştiriyoruz. Aksi takdirde doğal olarak söz konusu pozisyonu dış kaynaklardan temin için tanımlı seçme yerleştirme süreçlerini çalıştırıyoruz. Bu uygulama doğal olarak şirket çalışanlarımız arasında bir heyecan ve sinerji yaratıyor. Dolayısıyla performans artışı yönünde pozitif bir etki oluşturuyor.

Lojistik sektörü günümüzde Türkiye’nin en hızlı büyüyen sektörlerden biri haline geldi. Bu nedenle İK konusu çok büyük önem taşımaktadır. Sektörümüzde eğitimli eleman ihtiyacının her geçen gün daha fazla arttığını görüyoruz. Ülkemizde lojistik eğitimi veren fakülte sayısı ne yazık ki çok fazla değil. Lojistik sektöründe aranılan unsurlar içerisinde öncelikli yer tutan nitelikli eleman sorunu halen sürüyor. Bazı üniversitelerimiz lojistik eğitimi vermeye başladı, ama mezunları sektör ihtiyacını karşılayacak tecrübe düzeyine henüz ulaşmadı. Verilen eğitimin kalitesinin artırılması ile birlikte daha çok sayıda üniversite lojistik eğitim programları açmaya başlamalıdır. Konuya yönelik işletmelerin ve meslek örgütlerinin eğitim ve sertifikasyon alt yapısı, bu konuda ileri düzeyde eğitim veren şirket, kuruluş ve üniversitelerle eşgüdüm içinde bulunmalıdır. Tüm sektör çalışanlarının zorunlu ve süregelen tarzda azami düzeyde eğitim almaları, belirli sınavlardan geçirilerek sertifika kazanmaları sağlanmalıdır. Firmaların tecrübeye önem vermekle birlikte özellikle yabancı dil bilen, eğitimli gençleri ileride yönetici olarak yetiştirmek üzere tercih ettikleri rahatlıkla söylenebilir. Beyaz yaka personel seçimimizde öncelikle gelişmeye açık, takım oyununa uyumlu, özverili, temsil yeteneği güçlü ve mevcut kadromuza uyum gösterebilecek kişilerle çalışmayı hedefliyoruz. Mavi yaka personel seçiminde ise şirketimizce çok önemsenen günümüz teknoloji ve güvenlik koşullarına uyum sağlayabilecek genç ve gelişime açık bir işgücü profilini tercih ediyoruz.

Balnak İnsan Kaynakları Müdürü Necip Ezber

Balnak Lojistik olarak İK organizasyonumuzda son bir yıl içinde 164 çalışan işe yerleştirildi. Seçme ve yerleştirme sürecimiz iki kanaldan işliyor. İlk olarak web sayfamızdan yapılan iş ve staj başvurularını inceliyoruz. Ayrıca kariyer.net portalı ile de ihtiyaç duyduğumuz pozisyonları doldurabiliyoruz.

Türkiye; Ortadoğu, Türki cumhuriyetler ve Avrupa arasında bir köprü görevi görüyor. Bundan kaynaklanan avantajlı konumu ile lojistik üssü olma yolunda ilerliyor. Sektörün hızla gelişmesiyle birlikte rekabet ve istihdamın giderek artacağını öngörüyoruz. Şu an sektörde ağırlıklı olarak çekirdekten yetişmiş, bilgi ve deneyimlerini sektöre yeni girenlere aktaran bir çalışan profili mevcut. Sektörün gelişmesi ile birlikte istihdamda da nitelikli insan profili, yani akademik bilgiye sahip, katma değer yaratan entelektüel sermaye arayışı başladı. Bu aşamada yaşadığımız en büyük sıkıntı; eğitimli, lojistik eğitimi veren okullardan mezun olmuş aday sayısının az olması. Üniversitelerde lojistikle ilgili bölümler son yıllarda kuruldu ve mezunlar da verildi. Eğitimin yanı sıra en gelişmiş teknolojiyi kullanabilen, dinamik, takım çalışması ruhuna sahip ve sorumluluk alabilen personel istihdamında da ciddi sorunlar yaşanıyor. İstihdamı orta ve üst düzey yöneticilere doğru kaydırdığımız zaman sıkıntı çok daha fazlasıyla büyüyor. Bu anlamda sektörün yapısı gereği nitelikli elemanın, pratik tecrübelerini artırması için biraz daha zaman geçmesi gerekiyor.

Lojistik sektöründe de diğer alanlarda olduğu gibi iletişim çok önemli. Eleman ve yöneticilerimizde ilk olarak işe duyulan heyecan, sahiplenme, sürdürülebilirlik, fark yaratma, deneyim, iş yetkinlikleri ve dürüstlük arıyoruz. Ayrıca analitik düşünebilme, empati kurabilme gibi kişilik özellikleri de dikkate alıyoruz. İşe alımda iyi bir eğitim geçmişi bizim için önem arz ediyor. Beyaz yakalı olarak çalıştıracağımız personelde özellikle lojistik okulları, endüstri mühendislikleri ve işletme tercih ettiğimiz bölümler arasında. Bunun dışında en az bir yabancı dili de şart koşuyoruz. Bilgi teknolojilerine de önem veriyoruz ve buna bağlı olarak bilgi teknolojileri ve mühendislik mezunu istihdamını daha da artırmayı planlıyoruz.

Ceva Türkiye, Balkanlar, Orta Doğu ve Kuzey Afrika İnsan Kaynakları Direktörü Nihat Çukurkaya

 

 

Ceva, 2000 yılından itibaren çeşitli internet tabanlı iş arama siteleri ile çalışmaktadır. Açık olan birçok pozisyonumuzu bu portallarda duyuruyor ve adaylar ile kısa sürede ön görüşmelerimizi tamamlıyoruz. Beraberinde hrturkey@cevalogistics.com adresi de adayların doğrudan insan kaynakları birimimize ulaşabilecekleri bir diğer adres. İnsan kaynakları departmanı organizasyonumuz, merkezi bir operasyon olmakla birlikte bölgelerde de ciddi bir yapılanmamızın olduğunu söyleyebilirim. İstanbul, Gebze, Hadımköy, Gölcük, Ankara, Samsun, Bursa, İzmir ve Adana’da görev yapan İK Müdür Yardımcılarımız ile farklı şehirlerde bulunan adaylar doğrudan başvuru ile görüşme imkânı bulabilmekte.

Öte yandan yürüttüğümüz “Arkadaşını Öner” kampanyasıyla da çalışanlarımızın referans oldukları kişileri işe alıyor ve çalışanlarımızı ödüllendiriyoruz. Kazan-kazan felsefesiyle yürüttüğümüz proje işe alım kaynaklarımızın büyük bir bölümünü oluşturuyor. Mavi yaka çalışan işe alımlarında hazırladığımız psiko-teknik testle adaylarımızın belli bir seviyenin üzerinde olmalarına dikkat edip, grup veya tekli görüşmelere dâhil ediyoruz. Beyaz yaka işe alımlarında ise yetkinlik bazlı yapılandırılmış mülakatla başlayıp, pozisyon için gerekliyse İngilizce mülakat veya sınavla sürecimize devam ediyoruz. Ardından teknik görüşmeler ve yönetici ile İK uzmanının ortak kararıyla işe alım sürecimiz tamamlanmış oluyor.

Stajyer işe alımlarında ise genelde grup mülakatları organize ediyoruz. Lojistik sektörü dinamik ve hızla büyüyen bir alan ve kendisini tedarik zinciri alanında geliştiren, sektörü takip eden başarılı gençler için ciddi kariyer fırsatları sunuyor. Mühendislik eğitimi önemli ancak birçok üniversitenin lojistik bölümlerinden mezun genç arkadaşlarımız önce stajyer olarak aramıza katılıyor, sonrasında da birçoğuna açık pozisyonlarımız için iş teklifi yapıyoruz. Her zaman satış ekibinin güçlendirilmesi için satış mühendislerine, operasyon hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar için operasyon mühendislerine ve bilgi teknolojileri mühendislerine her geçen gün ihtiyaç artmaktadır. Ceva Türkiye olarak her zaman iç kaynaklarımıza yönelmek ve mevcut çalışanlarımızın gelişimine katkı sağlamak en temel amaçlarımızdan biri oldu. Bu nedenle Ceva Gelişim Akademisi içerisinde çoğunluğunu kendi hazırladığımız iç eğitimlerle birlikte, üniversite ve alanındaki uzman eğitim kurumlarıyla ortak projeler yürütüyoruz. Amacımız; belirlenen yetkinlikler ve iş-şirket hedefleri paralelinde her yıl revize edilen eğitim kataloğumuzdaki çalışmalardan tüm çalışanlarımızın eşit koşullar çerçevesinde yararlanması ve açılan pozisyonlar için kendilerini sürekli yetiştirmeye devam etmeleridir.

Ceva hem global yapısı ve hem de Türkiye operasyonu olarak içeride ve dışarıda çok hızlı büyüyen bir yapıya sahip. Uluslararası deneyime açık, yabancı dili çok iyi seviyede olan, Ceva’nın ortak yetkinlik modeli paralelinde; dinamik, iç-dış müşteri duyarlılığına, takım ruhu ve dayanışmasına sahip, esnek, yaratıcı ve yenilikçi, sürekli gelişime açık, sosyal sorumluluk bilincine sahip başarılı arkadaşlarımız ile görüşmelerimizi yürütüyoruz. Aynı zamanda Ceva; farklılıklara değer veren, saygılı, alanında uzman, performans odaklı ve enerjik adayları bünyesinde barındıran büyük bir aile. Yönetimsel yetkinliklerde ise; stratejik bakış açısı, performans gelişim yönetimi, liderlik, tanıma ve takdir ile değişim yönetimini başarılı şekilde uygulayabilecek yöneticilerle görüşüyoruz. Teknik bilgi kadar işe alacağımız çalışanın insan yönetim anlayışı ve pratikteki uygulamaları da bizim için çok önemli.

Ekol Lojistik İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Levent Terzi

 

 

Lojistik sektörünün dinamiği nedeniyle işe alım süreçlerimizin hızlı yürütülmesi gerekiyor. Bu hızlı akış içerisinde işe alım sürecimizi tüm adaylar için aynı titizlik ve hassasiyet içinde gerçekleştiriyoruz. Seçme ve yerleştirme süreci boyunca ilgili birimlerle sürekli koordineli olarak çalışmaya özen gösteriyoruz. Öncelikle insan kaynaklarımızın işe alım biriminin görüşüp olumlu bulduğu adaylar ikinci görüşme için ilgili birim yöneticisine yönlendiriliyor ve pozisyona uygun yetenek, yabancı dil testleri, kişilik envanteri ile bu süreç destekleniyor. Gerektiğinde bazı pozisyonlar için vaka çalışması da uygulayabiliyoruz. Bir pozisyon için gerçekleştirdiğimiz değerlendirme sonuçlarını bütünsel olarak değerlendirerek işe alınacak adaya karar veriyoruz.

İş geliştirme, süreç geliştirme gibi pozisyonlar için iyi eğitimli, donanımlı kişiler tercih nedeni olabiliyor. Son yıllarda lojistik sektörünün, bu tür pozisyonlar ve özellikle mühendislik mezunları için popüler hale geldiğini gözlemliyoruz. Genel olarak bakıldığında eğitim ve birikim açısından nitelikli personel bulunmasında güçlük yaşanmakla birlikte lojistik eğitimi veren birçok eğitim ve sertifika programlarının açılması sayesinde nitelikli eleman açığının belirli oranda kapanacağını umuyoruz. Ayrıca lojistik sektöründe çalışanların eğitim ve gelişimleri noktasında bilinç düzeyi artmaya başlamış ve firmalar eğitime yatırım yapmaya başlamışlardır. Bu nedenle son dönemde lojistik sektörü, iş alanları arasında çekim merkezi haline gelmeye başlamıştır. Ayrıca sektörün çağdaş ve modern lojistik uygulamaları, yenilikçi ve vizyoner yaklaşımıyla gelişmekte olduğu ile ilgili vurgunun daha fazla yapılması gereksinimi olduğu gözlenmektedir. Lojistik sektöründeki firmaların insan kaynakları bölümlerinin ve sektör yöneticilerinin üniversitelerin sadece lojistik bölümleri değil diğer bölümler ile yakın işbirliği içinde olmasının, sektörün doğru bilinirliği açısından çok önemli olduğunu düşünüyoruz.

İnsan kaynakları birimi olarak pozisyonun gereklerine göre eğitim durumu, yabancı dil gibi tanımlanmış kriterlerimize göre değerlendirme yapmaktayız. Bu değerlendirmenin yanı sıra lojistik sektöründe kariyer yapmayı hedeflemiş, kendisini ve işini geliştirmeye istekli, yenilikçi, disiplinli çalışmayı ve sorumluluk almayı ilke edinmiş olan adayların seçimini de çok önemsemekteyiz.

Galata Taşımacılık CEO’su & Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Vittorio Zagaia

 

 

Galata Taşımacılık olarak işe alım yaparken en dikkat ettiğimiz unsur, doğru işe doğru insanı istihdam edebilmektir. Bu konuda mevcut tüm departmanlarımızın İK ile uyum içinde çalışması çok önemli bir nokta olarak ön plana çıkıyor. Sürecimiz, ihtiyacın tespit edilmesiyle başlayıp çalışanın deneme süresinin sona ermesi ve Galata Akademi tarafından eğitime tabi tutulmasıyla tamamlanmış oluyor. Sektör içinde bazı alanlarda nitelikli eleman bulmakta hiç zorluk yaşamazken bazı alanlarda ise çok uzun süre arayışlarımız devam edebiliyor. Birkaç yıl içinde bu durumun ortadan kalkacağına inanıyoruz. Lojistik eğitimi veren üniversite sayısının artması ve sektörün de katılımıyla gerçekleşen zirveler gençlerin sektöre olan ilgisini artırarak istihdamı kolaylaştıracaktır. Galata Akademi’yi kurmuş olmamızın sebebi de budur. İşe alım yaparken adayların yetenekleri, yetkinlikleri ve şirket kültürüne ne kadar uyum sağlayabilecekleri önem verdiğimiz unsurları oluşturuyor. Konusunda deneyimli, uzman ve profesyonel kişileri tercih etmenin yanı sıra sektörün öncü firmalarında deneyim kazanmak isteyen ve kariyerlerini bu yönde ilerletmek isteyen yeni mezunlara da Galata Taşımacılık olarak imkan tanımaktayız. Ancak en önemli ve vazgeçemeyeceğimiz asıl konu; kişilerin takım oyuncusu olabilme yetileri ve iletişim becerileridir.

Mars Logistics İnsan Kaynakları Müdürü Nihal Kansu

Organizasyonumuza yeni katılacak arkadaşlarımızın seçimini yaparken ilgili bölüm yöneticileri ile birlikte süreci yönetiyoruz. Bu kapsamda İK siteleri, referanslar, iç kaynaklarımızı kullanarak adaylarımızı belirliyor, insan kaynaklarının yaptığı ön görüşmelerden sonra ilgili bölümle görüşmelerimize beraber devam ederken gerekli testleri adaylara uyguluyoruz. İş gereklerimizde bulunan özellikleri sağlayan adayların referans kontrollerini de yaparak sürecin seçme kısmını bitirirken, oryantasyon sürecini başlatıyoruz. Lojistik sektörü hızla büyüyen bir sektör, bu bağlamda nitelikli eleman sayısının yeterli olmadığı kanısındayız. Sektörün bu zorluğu yenmesi için üniversitelerle ve mesleki eğitim merkezleri ile sıkı ilişki içerisinde olması gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca gençlere istihdam yolunda staj imkan verilmelidir. Bununla birlikte sektör profesyonellerinin bilgi ve deneyimlerini gençlerle paylaşacağı platformlar yaratılmasını da önemsediğimizi belirtmek isterim. İş gereklerine uygun adayları bulurken, sektörü kendine gelecek olarak gören ve sürekliliği olacak, uluslararası bir iş yaptığımız için iyi derecede yabancı dil bilen, kendini geliştirmeye açık ve bu işi severek yapacak kişileri seçmeye özen gösteriyoruz.

Nitelikli eleman, sektörü geleceğe taşıyacak” konusunda Bir Fikir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir