E-Devlet Alanındaki Teknolojik Sorunlar ve Çözümler

E-Devlet alanındaki teknolojik sorunlar ve çözümler, devlet için kritik öneme sahiptir. İlk önemli sorun altyapıdaki yetersizliktir. 2018 yılında, Birleşmiş Milletlerin verileri incelenerek hazırlanan e-Devlet Anketi sonucunda Türkiye’de telekomünikasyon altyapısında sıkıntılar bulunmaktadır. E-Devlet Gelişme Endeksi (EDGİ) tam puanı 1 olarak tanımlanmış, bu endekse göre telekomünikasyon altyapı endeksimiz 0,4298 olarak hesaplanmıştır. Bu endekse göre dünyadaki bir çok devletten geri kalmış olmamız büyük üzüntü verici. Diğer araştırma konularındaki endeksimiz; insan kaynaklarında 0,8148 ve çevrimiçi hizmetlerde 0,8889tir. Bu iki oranda ise başarılı olduğumuz görülmektedir.

E-Devlet Alanındaki Teknolojik Sorunlar ve Çözümler

Telekomünikasyon altyapısındaki sorunlarımızın çözümlerine odaklanmamız gerekmektedir. Bu alanda dünyadaki teknolojik donanımları takip edip, Türkiye’de uyarlanması için stratejiler planlanmalıdır.

Bir diğer E-Devlet alanındaki teknolojik sorun ise e-Devlet alanında kullanılan yazılım, donanım ve diğer teknolojik araç gereçlerin çok çeşitlilik göstermesidir. Yani, kamu kurum ve kuruluşlarında ayrıca özel sektörde e-Devlet sistemlerinin kullanılması amacıyla sahip olunana yazılım ve diğer donanımların çok çeşitlilik göstermesidir. Çeşitlilik nedeniyle, hizmet sunumunda sorunlar yaşanmaktadır. Bunun çözümü ise belli bir kurum veya kuruluşlara toplu olarak yaptırılmasıdır. İkinci çözüm ise; ulusal düzeyde belirlenmiş birtakım teknik standartlara uyulması şartıyla kurum veya kuruluşlar kendileri yaptırmasıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir