SEO’dа Özgün İçеriğin Önеmi

Gооglе, уаptığı sоn аlgоritmа günсеllеmеlеri ilе birliktе özgün içеriğе nе kаdаr önеm vеrесеğini rеsmi оlаrаk duуurmuş оldu. Gооglе Rеsmi blоgundа уаpılаn аçıklаmаlаr dоğrultusundа, özgün içеriklеr dаhа kаlitеli içеrik оlаrаk аlgılаnасаk vе аrаmаlаr sоnuсundа üst sırаlаrdа göstеrilесеk. Hеr şеуdеn önсе Özgün içеriğin tаnımını уаpmаmız gеrеkir; Özgün İçеrik Nеdir? Kеndimiz tаrаfındаn hаzırlаdığımız içеriklеrin, hiç bir уеrdеn kоpуаlаnmаdаn tаmаmеn dоğаl kеlimеlеr ilе ürеttiğimiz içеriğе özgün içеrik diуеbiliriz. Özgün içеrik аrаmаlаrdа bаşkа içеriklеrlе bеnzеrlik göstеrmеmеlidir. Tаmаmеn dоğаl оlаrаk hаzırlаnmış…

"SEO’dа Özgün İçеriğin Önеmi"

Özdemir Asaf

Özdemir Asaf 11 Haziran 1923’te Ankara’da doğdu.  Özdemir Asaf’ın asıl isimi Halit Özdemir Arun‘dur. İlk öğretiminin bir bölümünü Galatasaray Lisesi’nde yaptı.1942′de Kabataş Erkek Lisesi’nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü’ndeki öğrenimini yarım bıraktı. Bir müddet sigortacılıkla uğraştı. Vakit ve Tanin gazetelerinde çevirmen olarak çalıştı. 1950’de İstanbul’da Sanat Basımevi’ni kurarak yayıncılığa başladı, kendi şiir kitaplarını bastı. 1955’te Yuvarlak Masa Yayınları’nı kurdu. İlk şiirleri “Servet-i Fünun Uyanış” mecmuasında yayınlandı. çeşitli mecmualarla, Vatan…

"Özdemir Asaf"

Mehmet Rauf Kimdir

Mehmet Rauf 12 Ağustos 1875’te İstanbul’da doğdu.  Türk edebiyatında psikolojik roman türünün ilk örneklerinden olan “Eylül” isimli romanıyla tanınır. İlk ve orta öğrenimini İstanbul Balat’taki semt mektebiyle, Soğukçeşme Askeri Rüşdiyesi’nde yaptı. Bahriye mektebini bitirdi, deniz subayı oldu. 1894’te staj için Girit’e, 1895’te Kiel kanalının açılış merasimi için Almanya’ya gönderildi. Trabya’da elçilik gemilerinin bağlantı subaylığına atandı. Üç defa izdivaç etti. 1908’den sonra bahriyeden ayrılarak yalnızca yazarlık yaptı. 1908-1909 arasında “Mehasin”, 1923-1924 arasında “Süs” isimlerinde iki kadın…

"Mehmet Rauf Kimdir"

Az Gelişmiş Ülkelerde İç Pazar Darlığının Nedenleri

Azgelişmiş ülkelerin temel ayırıcı özelliklerinden biri de iç pazarın dar oluşudur, iç pazarın darlığından anlaşılması şart olan, pazarın; hem nicel-kantitatif, hem de nitel-kalitatif bakımdan hudutlu olmasıdır. Başka bir deyişle ekonomide bir takım olaylar nicel darlığı anlatırken, bazı olaylar nitel darlığı dile getiriyor olabilir. Sözgelimi, talep hacminin hudutlu olması nicel bir darlığı ifade ederken, teknolojik yetersizlik nitel bir darlık olarak düşünülebilir. Ne var ki, nicel ve nitel darlık geniş ölçüde birbirine bağlıdır ve bir iç-içe geçmişlik…

"Az Gelişmiş Ülkelerde İç Pazar Darlığının Nedenleri"