Birinci Dünya Savaşı Türk Lirası

1914’te, Osmanlı Devleti’nde altın ve gümüş sikkeler ile Osmanlı Bankası banknotları kullanılıyordu. Altına çevrilebilir Osmanlı Bankası banknotlan4 mil­yon lira tutuyordu. Hükümet, seferberlik harcamalarını karşılamak için kaime bastırmaya karar vermiş ve çıkartılacak “kaimelere halkın güven duymasını sağlamak için Almanya’ dan 5 milyon liralık altın kuvertür alınmıştır. Osmanlı Bankası, savaşın finansmanına emisyonla katkıda bulunmayı kabul etmemiştir. Bunun üzerine Düyun-u Umumiye idaresinin garantisi altında kağıt para çıkarmıştır. Osmanlı Bankası banknotlarının altına çevrilmesi de durdurulmuştur. Hükümet, Osmanlı Bankası ve…

"Birinci Dünya Savaşı Türk Lirası"