Abdullah Cevdet Kimdir

Abdullah Cevdet  9 Eylül 1869′da Arapkir’de doğdu. 29 Kasım 1932′de İstanbul’da hayatını kaybetti. Osmanlı politika adamı ve düşünür. Jön Türk hareketi ile 2′nci Meşrutiyet döneminin düşünce yapısında ehemmiyetli tesiri oldu. Mamuret’ül-Aziz Askeri Rüşdiyesi ve Kuleli Askeri Tıbbiye İdadisi’ni bitirdi. Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne’ye girdi. Dindar bir kişi olarak yetişmesine karşın, okulda yaygın olan biyolojik materyalizmden etkilendi. “Fünun ve Felsefe” kitabı 1897′de Cenevre’de basıldı. Bir felsefe kitabı olan bu yapıtında İslam uleması ile biyolojik materyalist düşünürlerin görüşlerini…

"Abdullah Cevdet Kimdir"