Constantin Gherea kimdir

Romanya’da ilmi maddeci düşüncenin ilk sözcülerinden, Romanyalı sosyolog ve edebiyat eleştirmeni Constantin Ghera, bilimsel maddeci düşünce üstüne olduğu kadar, ülkücü burjuva felsefi ve sosyolojisinin tenkitlisine de ait çalışmalar yayınlamış, Romanya’daki toplumsal ilişkiler üstüne incelemeler yapmış, Romanya’da toplumcu bir medyanın gelişmesine ehemmiyetli katkılarda bulunmuştur. Constantin Gherea, maddeci felsefenin bilimselliğinden, bilhassa de maddeci tarih anlayışından yola çıkışla, feodalizmden kapitalizme, kapitalizmden de toplumculuğa geçişin nesnel temellerini ortaya koymuş, toplumsal ilerlemenin kriterlerini yöntemlendirmiştir. Ülkenin endüstrileştirilmesini toplumsal-ekonomik ilerlemenin başlıca önkoşulu…

"Constantin Gherea kimdir"