İçerikle Pazarlama’ya markanız hazır mı?

İçerikle pazarlama (content marketing) kavramı markalar için her geçen gün önem kazanıyor. Yoğun rekabet ortamında “içerik” (content) markanız için en değerli pazarlama araçlarından birisi olacak. Ürün ve hizmetlerinizi “sosyal topluluklarla” ne kadar ilişkili, bağlı ve etkileşimli hale getirirseniz “sosyal marka” değeriniz o kadar artacak. Markanız ile ilgili üreteceğiniz kaliteli içerikler “sosyal ticaret” süreçlerinde tüketicilerin satın alma kararlarında etkili olacak. İçerikle pazarlamaya başlarken 4 temel unsuru çözmeniz gerekir. 1 – Organizasyonel Hazırlık: Başlarken markanızı içerikle pazarlamaya hazırlamanız gerekir. Yönetim Kurulu Başkanı başta olmak üzere…

"İçerikle Pazarlama’ya markanız hazır mı?"