Az Gelişmiş Ülkelerde İç Pazar Darlığının Nedenleri

Azgelişmiş ülkelerin temel ayırıcı özelliklerinden biri de iç pazarın dar oluşudur, iç pazarın darlığından anlaşılması şart olan, pazarın; hem nicel-kantitatif, hem de nitel-kalitatif bakımdan hudutlu olmasıdır. Başka bir deyişle ekonomide bir takım olaylar nicel darlığı anlatırken, bazı olaylar nitel darlığı dile getiriyor olabilir. Sözgelimi, talep hacminin hudutlu olması nicel bir darlığı ifade ederken, teknolojik yetersizlik nitel bir darlık olarak düşünülebilir. Ne var ki, nicel ve nitel darlık geniş ölçüde birbirine bağlıdır ve bir iç-içe geçmişlik…

"Az Gelişmiş Ülkelerde İç Pazar Darlığının Nedenleri"