Tabela reklam başlı başına bir sanat akımıdır

Geniş bir çalışma potansiyeli olan meslek dalıdır. Müşteri tarafından istenilen ölçü ve özellikler. Büyük bir fedakârlık ve hummalı bir çalışma sonrasında ortaya çıkar. Bu yapıtlar çoğunluk olarak dış ve kapalı mekânlarda kullanılır. Dış mekânlarda daha fazla kullanıldığı görülmüştür. Bunun nedeni istek ve taleplerin karşılanması veya geniş bir kitleye hitap edebilmeni aracı olmaktır. Tabela reklam başlı başına bir sanat akımıdır. Bu akımın son zamanlarda yaygınlık kazanmasındaki en ehemmiyetli etken ise gelişen teknolojinin bizzat kendisidir. Zira beraberinde…

"Tabela reklam başlı başına bir sanat akımıdır"