Takiyüddin Kimdir

Takiyüddin, 1521 seneninde Şam’da doğdu. döneminin en büyük bilginidir. Matematik ve astronomi başta olmak üzere bir hayli alanda araştırmaları vardır. Bilhassa trigonometri alanındaki çalışmaları övgüye değerdir. Bilhassa trigonometri alanındaki çalışmaları övgüye değerdir. 16. asrın tanınmış astronomu Copernicus sinüs işlevini kullanmamış, sinüs, kosinüs, tanjant ve kotanjanttan söz etmemiştir; oysa Takiyüddin bunların tanımlarını vermiş, ispat etmelerini yapmış ve cetvellerini hazırlamıştır. Takiyüddin, trigonometrik işlevlerin kesirlerini, ilk kez ondalık kesirlerle göstermiş ve birer derecelik fasılalarla 1 dereceden 90 dereceye…

"Takiyüddin Kimdir"