Büyük Dahi Nikola Tesla

Papaz olan babanın, hiç okumamış olmasına karşın, korkunç bir belleğe sahip olan ve ciltler dolusu yerli ve Avrupa şiir külliyatını ezberden okuyabilen bir annenin beş çocuğundan birisiydi. Daha beş yaşındayken buluş yapmaya başlamıştı. Köylerinde kullanılan su çarklarından çok değişik bir su çarkı icat etmişti. Bu yeni çark köylerindekinin aksine sarsıntısız olarak akarsu üzerinde mükemmel bir şekilde çalışıyordu. İleriki senelerde tasarladığı pervanesiz türbinlerde bu buluşundan esin alacaktı. Çocuk senelerinden itibaren psikologları meşgul eden, tabiat üstü bir…

"Büyük Dahi Nikola Tesla"