Dünya’nın Geçmişi – Antik UFOlar

Dünya’nın yazılı tarihi yaklaşık 6000 yıl geriye kadar gider. Bu tarihleri yazanların da genellikle daima kazananlar olduğu, kazanan güçlerin yazarlarının kişisel görüşlerinin de bu tarihlere yansıdığı için, okuduğumuz dünya tarihi gerçeğin ta kendisi değildir. Sözgelimi, II. Dünya Harbi sonrasının tarihi, harbi kazanan müttefik güçlerin yazarları tarafından yazılmış olduğu için Almanların, Yahudilere yaptıkları mezalim ve fırınlarda yakma olayları ön plana çıkarılmıştır. Eğer II. Cihan Harbinin galibi Almanlar olsa idi ve bu tarih Almanlar tarafından yazılsa idi…

"Dünya’nın Geçmişi – Antik UFOlar"