Gerçekleri ne zaman öğrenebilirim?

Tüm toplumların bel kemiği olan evlilik kurumu, eşlerin birbirlerine karşı olan sevgi ve sadakatlerini koruyacaklarına dair verdikleri sözün yazılı ve imza altına alınmış sözleşme yoluyla oluşmaktadır. Yasalar kapsamında bu kurumun bozulabilirliği ancak bazı kuralların ihlal edilmesi sonucu olabilmektedir. Eşlerden birinin gösterdiği sadakatsizlik, aldatma boşanma davalarının en yoğun sebeplerindendir. Bununla birlikte sadakatsizlik iddiası delillerle güçlendirilmesi gereken ve tespit edilmesi çok zor bir iddiadır. Boşanma davalarında sadakatsizlik, çeşitli kanıt ve şahitlerin bir araya getirilmesi sonucunda başarılı sonuçlar…

"Gerçekleri ne zaman öğrenebilirim?"